Thanh vs Tục

Chụp ảnh nude. Thật ra ý tưởng này mới nảy nở gần đây, cách đây chắc vài năm. Ngày đó, tập yoga, đăng lên một số trang cộng đồng. Rồi có một bạn người nước ngoài inbox đề nghị chụp naked yoga & gửi bạn làm tư liệu dạy học cho khóa yoga trị liệu … Continue reading Thanh vs Tục