12 tháng yêu thương-Tháng 05

Một năm không dễ dàng. Với chúng ta. Với bản thân mình. Và cả thế giới. Một năm thực sự thiếu ánh sáng của hi vọng. Một năm đáng gọi tên là bất định.Nhưng, 2020 cũng là một năm khác biệt. Một năm nhìn lại, không nghĩ đến chuyện được-mất, mình thấy được nhiều yêu … Continue reading 12 tháng yêu thương-Tháng 05

12 tháng yêu thương-Tháng Giêng

Một năm không dễ dàng. Với chúng ta. Với bản thân mình. Và cả thế giới. Một năm thực sự thiếu ánh sáng của hi vọng. Một năm đáng gọi tên là bất định.Nhưng, 2020 cũng là một năm khác biệt. Một năm nhìn lại, không nghĩ đến chuyện được-mất, mình thấy được nhiều yêu … Continue reading 12 tháng yêu thương-Tháng Giêng

[Những người tôi gặp]-Bé Mai Meow-

Gọi là bé Meow vì lúc bản mới vào có chút xíu. Nhớ lúc đó, phỏng vấn làm intern, bản rất tự tin, mình giao bài tập gì gì, rồi kiu bản cho deadline để present. Mấy ngày sau, bản chủ động lên lịch để present. Cái phòng họp của GroupM ngày xưa ở Sailing … Continue reading [Những người tôi gặp]-Bé Mai Meow-