Without judgement

Happy International Yoga Day, 21June 2021.Chân thành cảm ơn những người thầy đáng kính.Chân thành cảm ơn những đồng môn đáng ngưỡng mộ.Chân thành cảm ơn những học viên đầu tiên đã kiên nhẫn.Và không quên cảm ơn bản thân, đã cho mình tìm được một mục đích sống tuyệt vời.Namaste!….What i have learnt from … Continue reading Without judgement

Vì yêu mà trở lại

“Là một chuyến gặp gỡ của những người thân thương, lâu ngày không gặp gỡ.Là một chuyến đi tìm về những kỷ niệm quý giá.Là một chuyến đi gặp gỡ những con người có trái tim chân thành.Là một chuyến ta lại yêu thương ta nhiều hơn.Là một chuyến đi vì yêu mà trở lại” … Continue reading Vì yêu mà trở lại