Một thoáng Cồn Sơn

“… Huê Tình làn điệu giao duyênChàng trai thành thị nghe liền muốn quaTìm cô Trà Nóc mặn màLo xuồng đến chậm người ta vùng vằngCần Thơ đêm vắn tình dàiEm ừ tôi sẽ không quay về nhà…” (Nhật Nguyễn) Cồn Sơn đón chúng tôi vào một ngày đầy nắng và gió.Con đò ngang chở … Continue reading Một thoáng Cồn Sơn