[Thanh xuân từ những chuyến đi]

[Thanh xuân từ những chuyến đi]“…Yêu những gì chưa hoàn hảo…” Kala ngày trở lại.Nhận ra nhiều thứ nơi bìa rừng đều mới mẻ.Sáng thức giấc trên một triền đồi cao cao, phóng tầm mắt xuống hồ Kala. Chợt nhận ra, Kala bây giờ nhiều nhà mọc lên nhỉ.Ánh sáng dịu, trời se lạnh, uống … Continue reading [Thanh xuân từ những chuyến đi]