Chỉ là ta không đủ yêu thương cho nhau

2 thoughts on “Chỉ là ta không đủ yêu thương cho nhau”

  1. Chào anh ạ, hôm nay vô tình lạc vào vào blog của anh và thực sự rất thích nhiều điều anh đang viết.
    À em cũng đã được thấy những bức hình nude khi anh tạo tư thế trong Yoga. Rất đẹp và nghê thuật!. Cảm ơn anh 🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s