Viết cho Núi Dinh năm nào

2 thoughts on “Viết cho Núi Dinh năm nào”

  1. Bạn Andy viết hay quá, lời nguyện ước vũ trụ sẽ nhận được, cầu mong bình yên trở lại. Mình cũng có duyên đến núi Dinh một lần trong chuyến ngày hội gia đình dành cho các em nhỏ rất vui và thú vị.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s