Biến những con chữ thành những lời thân thương

Mình quyết định làm 1 kênh podcast mang tên “Andyontheadventures” để chuyển những câu chữ của mình thành những âm điệu quen thuộc, thân thương thông qua giọng đọc của bạn mình, của mình.

hi vọng có thể gửi những tâm sự này vào vũ trụ bao la, chỉ mọng nhận lại chỉ là một nụ cười.

Cảm ơn.

Thương

Không Đề của Thương Ương Gia Thố Andy on the adventures

Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ Chờ đến luân hồi ước hẹn gặp nhau dưới trăng tàn khi tử đằng ra hoa. Tử đằng ra hoa trời tàn đất tận. Chỉ nguyện mười năm đưa đò, trăm năm chung gối, ngàn năm se duyên”
  1. Không Đề của Thương Ương Gia Thố
  2. Những bài thơ tình của Thương Ương Gia Thố.
  3. Hoa tím người xưa
  4. Những người tôi gặp-EP4 BÀ SÁU SẬU
  5. Những người tôi gặp-EP4 BÀ SÁU SẬU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: